Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 242 21/01/2020 11:30 24/01/2020 12:00
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 241 21/01/2020 11:10 24/01/2020 12:00
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 240 21/01/2020 09:40 24/01/2020 11:30
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ - ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 239 21/01/2020 09:30 23/01/2020 12:00
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 238 21/01/2020 09:30 24/01/2020 11:00

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί