Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 806 19/04/2021 14:00 22/04/2021 10:00
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (για τη θέρμανση του νερού και τις ανάγκες του Νοσοκομείου ) 805 19/04/2021 10:15 20/04/2021 11:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 804 16/04/2021 11:00 20/04/2021 11:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ (12ΚΑΝΑΛΟΣ, ΨΗΦΙΑΚΟΣ, ΦΟΡΗΤΟΣ) 803 15/04/2021 15:00 22/04/2021 11:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 796 13/04/2021 09:15 20/04/2021 10:00

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί