Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 971 24/09/2021 12:30 28/09/2021 11:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 970 23/09/2021 10:00 27/09/2021 12:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 969 23/09/2021 09:00 27/09/2021 12:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΑΦΙΟΥ 964 17/09/2021 11:30 27/09/2021 11:00

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Μ.Ε.Θ. 968 22/09/2021 13:00 24/09/2021 11:00
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ - ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 967 22/09/2021 11:30 23/09/2021 13:00
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΑΤΟΣ- ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 966 22/09/2021 11:00 23/09/2021 12:00
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ( για τη θέρμανση του νερού και τις ανάγκες του Νοσοκομείου ) 965 22/09/2021 10:00 24/09/2021 11:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 963 17/09/2021 11:30 21/09/2021 12:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 962 17/09/2021 10:30 21/09/2021 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 961 10/09/2021 12:00 14/09/2021 11:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΟΝΩΤΗ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 960 10/09/2021 12:00 15/09/2021 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 959 10/09/2021 09:00 14/09/2021 11:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS 958 09/09/2021 10:00 14/09/2021 10:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >