Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 923 02/08/2021 15:00 05/08/2021 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ MONITOR EDAN X10 922 02/08/2021 11:00 04/08/2021 11:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 921 30/07/2021 13:30 05/08/2021 11:00

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί