Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ (ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 277 20/02/2020 12:00 25/02/2020 12:00